Luottamuksellisuuspolitiikka

1. Yleistä tietoa

Henkilökohtainen yksityisyytesi on yksi SC ONLINESHOP SRL: n, jonka pääkonttori sijaitsee Olteniei-katu 26A, Piatra Neamt, Romania, tärkeimmistä huolenaiheista rekisterinpitäjänä.

Pidämme tärkeänä suojata yksityisyyttäsi ja olla avoimia siitä, kuinka käytämme henkilötietojasi.

Tämän asiakirjan tarkoituksena on antaa sinulle tietoja henkilötietojesi käsittelystä ja tällaiseen käsittelyyn liittyvistä oikeuksista yleisen tietosuojamääräyksen ("GDPR" - EU-asetus nro 679/2016) ja paikallisen lainsäädännön (laki nro 677/2001) nojalla, verkkosivuston, www.mypni.fi, käytössä.

 

2. Tietosuojaperiaatteet

- Henkilötietoja voidaan kerätä vain määriteltyihin, nimenomaisiin ja laillisiin tarkoituksiin.

- Henkilötietojen on oltava tarkkoja ja tarvittaessa päivitettyjä;

- Henkilötietojen käsittely on suoritettava laillisella, oikeudenmukaisella ja avoimella tavalla.

- Kaikkia henkilökohtaisia tietoja pidetään luottamuksellisina ja säilytetään tavalla, joka varmistaa tarvittavan turvallisuuden.

- Henkilötietoja ei jaeta muille kolmansille osapuolille, ellei tämä ole välttämätöntä palvelujen tarjoamiseksi sopimusten mukaisesti;

 

3. Käsiteltyjen henkilötietojen luokat

Henkilötiedoilla tarkoitetaan mitä tahansa tietoja, jotka voidaan liittää tunnistettuun tai tunnistettavissa olevaan luonnolliseen henkilöön (yksittäiseen henkilöyn). Henkilötietoihin sisältyy kaikenlaisia suoria tai epäsuoria tietoja (ts. Joita käytetään yhdessä muiden tietojen kanssa), jotka liittyvät aiheeseen, kuten nimi, syntymäaika, osoitteet, sähköpostiosoitteet, puhelinnumerot jne.

ONLINESHOP SRL: n keräämät henkilötiedot voivat kuulua seuraaviin luokkiin:

- asiakas- käsittelemme henkilökohtaisia tietojasi, kuten sukunimeä ja etunimeä, puhelinta, sähköpostiosoitetta, laskutusosoitetta, toimitusosoitetta, tietoja siitä, kuinka käytät mypni.fi ia, ja kaikkia muita tietoryhmiä, jotka annat suoraan luotaessa käyttäjätili tilauksen yhteydessä mypni.fi tai muuten johtuen mypni.fi. 

vierailija - käsittelemme henkilötietojasi, jotka annat suoraan mypni.fi in käytön yhteydessä, kuten tietoja, jotka annat kyselyjen tai valitusten muodossa, sikäli kuin olet täyttänyt ne.

paikanhakija hakijana ONLINESHOP SRL -palvelussa pääsemällä mypni.fi-sivulla olevaan Ura-osioon - käsittelemme tässä yhteydessä antamasi henkilötietosi, kuten sukunimi, etunimi, sähköpostiosoite, puhelin, kokemus ja muut tiedot, jotka sisältyvät tässä osiossa lähettämistäsi asiakirjoihin. 

kumppanien yhteyshenkilö tai mahdolliset yhteistyökumppanit - käsittelemme yhteystietoja, kuten sukunimi ja etunimi, sähköpostiosoite ja puhelimesi, jotka annat antaessasi sopimussuhdetta kumppaneiden tai potentiaalisten kumppanien kanssa.

Tietojen toimittaminen tätä tarkoitusta varten on vapaaehtoista. Kieltäytymällä tietojen toimittamisesta tätä tarkoitusta varten ei ole sinulle kielteisiä vaikutuksia. Tietojesi käsittely tähän tarkoitukseen perustuu suostumukseenne, jos päätät antaa ne.

 

4. Tarkoitus henkilötietojen keräämiselle ja niiden käytölle

Henkilötietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoitus ONLINESHOP SRL: lla on osapuolten välisen sopimussuhteen asianmukainen toteuttaminen.

ONLINESHOP SRL: n lakisääteisten vastuiden suorittamiseksi tarjottujen palvelujen, verovelvoitteiden ja arkistointivaatimusten yhteydessä henkilökohtaisia ​​tietojasi käytetään seuraavasti:

- tilaamasi tilauksen tekemistä, validointia, lähettämistä ja laskutusta koskevat tiedot tilauksen tilasta, peruuttamisesta, tilattujen tuotteiden palauttamisjärjestelyistä ja myös takuun piiriin kuuluvien tuotteiden hallinnasta;

- asiakkaille / ostajille tiedottaminen tilien tilasta, tilauksesta, ostettavista tavaroista ja / tai palveluista aiheutuvien ongelmien ratkaiseminen;

- markkinointitoimiin, vastaavasti ONLINESHOP SRL: n tarjoamiin tuotteisiin ja palveluihin liittyvän kaupallisen viestinnän välittämiseen etäviestintävälineillä (sähköposti, tekstiviestit);

- uutiskirjeiden ja / tai määräaikaisten hälytysten toimittaminen sähköpostilla (sähköposti, SMS) vain, jos asianomainen henkilö on nimenomaisesti ilmaissut suostumuksensa;

- markkinatutkimus, myynnin ja asiakkaan / ostajan käyttäytymisen seuranta;

- valitusten, vaatimusten ratkaisemiseksi

- taloudellisiin ja verovelkoihin liittyvistä tarkoituksista ja syistä.

Lisäksi ONLINESHOP LLC voi toimittaa asiakkaan henkilötietoja muille kumppaniyrityksille, mutta vain heidän sitoumuksellaan ja vain niihin tarkoituksiin, joita varten he varmistavat, että tietoja pidetään salassa ja että henkilötiedot toimitetaan lain mukaisesti. voimassa seuraavalla tavalla: kuriiripalveluiden tarjoajat, markkinointipalvelut, vakuutuksenantajat, maksupalvelujen / pankkipalveluiden, telemarkkinoinnin tai muiden palvelujen tarjoajat, joita tarjoavat yritykset, joiden kanssa voimme kehittää yhteisiä tarjousohjelmia tavara- ja palvelumarkkinoilla.

Asiakkaan henkilökohtaiset tiedot voidaan toimittaa myös yleiselle syyttäjävirastolle, poliisille, oikeuslaitoksille ja muille valtion toimivaltaisille elimille lakien nojalla ja niiden puitteissa ja eräiden nimenomaisesti jätettyjen pyyntöjen seurauksena.

 

5. Tietojen käsittelyn, siirron ja turvallisuuden kesto

ONLINESHOP SRL käyttää henkilötietoja vain siihen tarkoitukseen, johon ne on kerätty, ja tallentaa tietoja vain tarvittaessa mihin tahansa edellä mainituista tarkoituksista tai asiaa koskevissa laissa säädetyn ajan. Henkilötietoihin pääsy on rajoitettu tiukasti valtuutettuihin henkilöihin.

Jos olet asiakas, käsittelemme tietojasi kaikissa sopimussuhteissa ja myöhemmin ONLINESHOP SRL: n sisäisten käytäntöjen mukaisesti tai niin kauan kuin tarvitaan meille tulevien lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi (esimerkiksi tukevan kirjanpidon ja rahoitusasiakirjat, joiden lakisääteinen säilytysaika on 10 vuotta sen tilikauden päättymisestä, jonka aikana ne valmistettiin).

Jos olet asiakas ja käytät vaihtoehtoa poistaa käyttäjätilisi painamalla Poista tili -painiketta, meidän on tulkittava tätä toimintoa sinun vaihtoehtonasi peruuttaa tilaaminen kaupallisen viestinnän vastaanottamisesta, jolloin pidämme sinut ajan tasalla mypni.fi: n tarjoamista tuotteista ja palveluista. .uk. Tässä mielessä, jos päätät poistaa käyttäjätilin, lopetamme tällaisten sähköpostiviestien ja / tai tekstiviestien lähettämisen. Huomaa kuitenkin, että tilisi poistaminen ei johda henkilötietojesi automaattiseen poistamiseen. Jos haluat, että henkilötietojasi ei enää käsitellä, tai haluat poistaa tiedot, voit käyttää alla olevassa VI osassa lueteltuja oikeuksia. Jos pyydät tilisi poistoa, mutta sillä tilillä on ainakin yksi aktiivinen tilaus, tilin poistohakemus rekisteröidään vasta tuotteen toimituksen ja viimeisen aktiivisen tilauksen valmistumisen jälkeen.

ONLINESHOP SRL: lle toimitetut henkilötiedot voidaan siirtää ulkomaille, mutta vain EU-maihin.

ONLINESHOP SRL soveltaa ja ylläpitää riittäviä teknisiä toimenpiteitä henkilötietojen suojaamiseksi tuhoamiselta tai tahattomalta tai laittomalta katoamiselta, muuttamiselta, luovuttamiselta tai luvattomalta käytöltä, etenkin jos käsittelyyn sisältyy tiedonsiirto verkon kautta, ja myös kaikenlaiseen laittomaan käsittelyyn.

 

6. Sinun oikeutesi

Henkilötietojen käsittelyn yhteydessä, jos päätät antaa suostumuksesi, sinulla on seuraavat yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet

  • tiedonsaantioikeus
  • oikeus oikaista tai poistaa henkilötietoja;
  • oikeus pyytää henkilötietojen käsittelyn rajoittamista;
  • oikeus tietojen siirrettävyyteen;
  • oikeus vastustaa sitä koskevien henkilötietojen käsittelyä;
  • oikeus kääntyä tuomioistuimen ja henkilötietojen käsittelyn kansallisen valvontaviranomaisen puoleen;
  • oikeus olla ilman automaattista päätöksentekoprosessia (profilointi).

Näiden oikeuksien käyttämiseksi hakemus voidaan jättää kirjallisesti, päivättyä ja allekirjoittaa ONLINESHOP SRL: n tietoon. Haluatko henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä tai valituksissa 25. toukokuuta 2018 alkaen, ota yhteyttä tietojenkäsittelyvastaavaamme sähköpostitse osoitteeseen [email protected]

Jotta henkilötiedot pysyisivät ajan tasalla, rohkaisemme käyttäjiämme ilmoittamaan meille kaikista muutoksista tai ristiriidoista.

 

7. Viimeiset ilmoitukset

Siinä epätodennäköisessä tilanteessa, jossa ONLINESHOP SRL: n käyttäjät kohtaavat vahinkoja henkilötietojen suojaa koskevan politiikan mukaisten oikeuksien loukkaamisen takia, ja yrityksemme ei ole käsitellyt valitusta asianmukaisesti, he voivat lähettää valituksen ylemmälle viranomaiselle (henkilötietojen käsittelyn kansalliselle valvontaviranomaiselle) .

Edellä esitettyjä politiikkoja voidaan päivittää ajoittain, esimerkiksi asiaankuuluvan sisäisen tai kansainvälisen lainsäädännön muuttamisen seurauksena. Jos tähän materiaaliin tehdään muutoksia, asiakkaille ilmoitetaan siitä sähköpostitse tai verkkosivuston kautta ennen muutosten voimaantuloa.

Kehotamme asiakkaita tarkistamaan tämän sivun säännöllisesti saadaksesi tietoja viimeisimmistä tietosuojakäytäntöjä koskevista uutisista.

Lukemalla asiakirjan tunnustat, että sinulle taataan lain mukaiset oikeudet, nimittäin oikeus tietoon, oikeus tutustua tietoihin, puuttumisoikeus, oikeus vastustaa, oikeus olla olematta alistettu henkilökohtaista päätöstä, oikeutta hakea muutosta oikeuteen oikeuksien rikkomistapauksissa, joka taataan yksilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä ja tällaisten tietojen vapaasta liikkuvuudesta annetussa laissa 677/2001 ja EU: n asetuksessa N: o. 679/2016.